Kem Aspire Career & Education (ACE) 2024

Kem latihan bersemuka selama 3 hari bertujuan untuk menyediakan pelajar yang aktif dalam penyertaan Program FINCO dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mencapai matlamat dan aspirasi selepas SPM.

Kenapa anda patut sertai Kem ACE?

Apakah elemen Kem ACE?

Kem ini terbuka kepada siapa?

 • 1

  Pelajar lepasan SPM tahun 2023/24

 • 2

  Pelajar yang aktif dalam penyertaan Program FINCO

 • 3

  Pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja selepas SPM

Apakah proses pendaftaran?

 • 1

  Borang pendaftaran (Google Form) akan terbuka pada 1 Disember 2023

 • 2

  Lengkapkan dan hantarkan borang pendaftaran

 • 3

  Menunggu pengumuman FINCO pada 30 Januari 2024

Bagaimanakah FINCO menilai dan memilih peserta Kem ACE?

 • 1

  Pelajar yang aktif dalam penyertaan Pogram FINCO seperti Bengkel Aspire, Sembang Aspirasi, Pameran Kerjaya Career InSights dan lain-lain.

 • 2

  Pelajar yang mampu menyatakan perancangan hala tuju yang jelas, sama ada ingin lanjutkan pelajaran atau terus bekerja selepas SPM

 • 3

  Pelajar yang proaktif dan bermotivasi untuk mencapai matlamat kehidupan

Garis Masa

Soalan Lazim

30 orang peserta akan terpilih untuk menyertai Kem ACE pada tahun 2024

 • Bermula sekarang, bertanya dengan FINCO atau Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk menyertai Program FINCO
 • Mula memikirkan perancangan matlamat anda selepas SPM, sama ada anda ingin belajar atau bekerja
 • Bersikap proaktif untuk memahami matlamat anda, contohnya sertai program tambahan atau bertanya dengan pakar/guru dan lain-lain
 • Lokasi: Lokasi kem belum ditentukan lagi. Namun besar kemungkinannya, kem ini akan berlaku di Lembah Klang (Kuala Lumpur atau Selangor)
 • Masa: Pada bulan April 2024
 • Durasi: Sepanjang 3 hari

Tidak! Penyertaan anda ditaja penuh oleh FINCO sekiranya pendaftaran anda dipilih. Penajaan termasuk:

 • Kos pengangkutan ke lokasi kem
 • Kos penginapan
 • Kos makan minum sepanjang kem
 • Kos aktiviti

Anda boleh:

 • emel [email protected]
 • bertanya dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling anda. Guru Bimbingan dan Kaunseling anda akan berhubung dengan Education Partner (EP) FINCO untuk menjawab persoalan anda
 1. Permohonan yang tidak lengkap akan secara automatik dinafikan.
 2. Anda telah mendapat persetujuan ibu bapa/penjaga untuk menyertai program ini.
 3. Dengan menyertai program ini, ibu bapa/penjaga/anda bersetuju memberi kebenaran kepada FINCO untuk menerbitkan sebarang bahan untuk tujuan promosi atau pendidikan di platform atas talian FINCO.
 4. FINCO akan mengekalkan kerahsiaan semua maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui program ini. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak berikut:
  • Seseorang atau syarikat yang bertindak bagi pihak FINCO;
  • Mana-mana individu atau syarikat lain yang telah berjanji untuk mengekalkan maklumat tersebut secara rahsia, asalkan mereka mempunyai hak kepada maklumat tersebut.
 5. FINCO akan menyimpan mana-mana maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami bagi tujuan memenuhi keperluan undang-undang atau peraturan, atau untuk melindungi kepentingan pihak FINCO. Pada masa yang bersesuaian, kami akan memusnahkan maklumat yang dikumpul mengikut prosedur dan jadual dalaman kami.